Komitet Naukowy

22 lutego 2018 r.

Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
powołano Komitet Naukowy II Kongresu Statystyki Polskiej

Przewodniczący
dr Dominik Rozkrut

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Członkowie Komitetu

prof. dr hab. Tadeusz Borys

dr hab. Dariusz Chojecki

prof. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

prof. dr hab. Elżbieta Gołata

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Irena Kotowska

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Małgorzata Markowska

prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa

prof. dr hab. Tomasz Panek

prof. dr hab. Józef Pociecha

prof. dr hab. Mirosław Szreder

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

prof. dr hab. Marek Walesiak

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

prof. dr hab. Janusz Wywiał

Do zadań Komitetu w szczególności należały:

  • wypracowanie programu II Kongresu Statystyki Polskiej;
  • aktywny udział w doborze tematyki referatów i wystąpień plenarnych podczas Kongresu, a także ich autorów i prelegentów;
  • popularyzacja Kongresu w środowisku naukowym.

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24