Podsumowanie

Trzy dni, 32 sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod względem organizacyjnym, merytorycznym, jak również networkingowym.

Pierwszy dzień Kongresu 10 lipca otworzyły trzy wystąpienia kreślące ewolucję teorii i praktyki statystyki publicznej w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości: Prezesa GUS, dra Dominika Rozkruta („100 lat Głównego Urzędu Statystycznego. Historia i perspektywy na przyszłość”) oraz gości honorowych spotkania, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Czesława Domańskiego („Rola środowiska naukowego w procesie kształtowania statystyki publicznej)  i  prof. Stanisławy Bartosiewicz („Trzy po trzy o początkach statystyki ludnościowej II Rzeczypospolitej”). Otwarcie Kongresu uświetniło również wystąpienie gościa specjalnego Kongresu, prof. Grahama Kaltona. Wybitny statystyk z USA mówił o przeszłości, sytuacji obecnej i przyszłości badań społecznych.

W roku jubileuszowym powołania GUS, a zarazem odzyskania przez Polskę niepodległości, Kongres był znakomitą okazją do promocji osiągnięć polskiej statystyki. 

Czytaj więcej ... 

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24