Podsumowanie

×

Błąd

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`kongres`.`#__sigplus_data`, CONSTRAINT `#__FK_sigplus_data_property` FOREIGN KEY (`propertyid`) REFERENCES `#__sigplus_property` (`propertyid`) ON DELETE CASCADE)

Trzy dni, 32 sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod względem organizacyjnym, merytorycznym, jak również networkingowym.

Pierwszy dzień Kongresu 10 lipca otworzyły trzy wystąpienia kreślące ewolucję teorii i praktyki statystyki publicznej w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości: Prezesa GUS, dra Dominika Rozkruta („100 lat Głównego Urzędu Statystycznego. Historia i perspektywy na przyszłość”) oraz gości honorowych spotkania, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Czesława Domańskiego („Rola środowiska naukowego w procesie kształtowania statystyki publicznej)  i  prof. Stanisławy Bartosiewicz („Trzy po trzy o początkach statystyki ludnościowej II Rzeczypospolitej”). Otwarcie Kongresu uświetniło również wystąpienie gościa specjalnego Kongresu, prof. Grahama Kaltona. Wybitny statystyk z USA mówił o przeszłości, sytuacji obecnej i przyszłości badań społecznych.

W roku jubileuszowym powołania GUS, a zarazem odzyskania przez Polskę niepodległości, Kongres był znakomitą okazją do promocji osiągnięć polskiej statystyki. 

Czytaj więcej ... 

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`kongres`.`#__sigplus_data`, CONSTRAINT `#__FK_sigplus_data_property` FOREIGN KEY (`propertyid`) REFERENCES `#__sigplus_property` (`propertyid`) ON DELETE CASCADE)

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24