12-07-2018

Szybkie prezentacje P1

 1. Agnieszka Sompolska-Rzechuła - Jakość życia mieszkańców wsi i miast w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Szybkie prezentacje P2

 1. Bartłomiej Janusz - Effectiveness and reliability of sampling strategies using additional information for stratification, applied in auditing – results of simulation study
 2. Łukasz Wawrowski - Indirect estimation of poverty at a local level in Poland
 3. Małgorzata Krzciuk - On verification of a superpopulation model
 4. Tomasz Józefowski, Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak  - Use of SPREE estimation to estimate the number of unemployed
 5. Iwona Foryś, Mirosław Górski - Statistical study of the impact of real estate market determinants the level of development of real estate leasing in Poland

Szybkie prezentacje P5

 1. Marian Kasperski -Statystyka społeczna a badania opinii w obszarze nauk społecznych na użytek prac kwalifikacyjnych

Szybkie prezentacje P6

 1. Jacek Tabor - Generative AutoEncoder
 2. Wiesława Gierańczyk, Dominik Śliwicki - Obszary rynku pracy jako źródło wiedzy o sytuacji na rynku pracy w Polsce
 3. Joanna Sanetra-Szeliga - Ekonomiczne aspekty kultury w badaniach Urzędu Statystycznego w Krakowie

Sesja 30 / Session 30

 1. Christian Lis - Znaczenie danych statystycznych w analizach kosztów–korzyści dla projektów inwestycyjnych w infrastrukturę transportową
 2. Ilona Błaszczak-Przybycińska, Marta Marszałek - Rachunek produkcji domowej w systemie statystyki społecznej

Sesja 31 / Session 31

 1. Emilia Andrzejczak, Marta Jankowska - Edukacja statystyczna – od historii do nowoczesności
 2. Elżbieta Stańczyk - Przestrzenne zróżnicowanie przemian ludnościowych oraz spadku płodności kobiet w Polsce międzywojennej w świetle badań GUS

Sesja 32 / Session 32

 1. Marek Pieniążek - Zróżnicowanie i ewolucja systemów monitorowania. Od baz danych regionalnych do systemów kompleksowych
 2. Michał Kudłacz - Zjawisko „Urban sprawl” w województwie małopolskim. Przyczyny, kierunki rozwoju, remedia
 3. Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera - Ocena zjawiska zadłużenia metropolii w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomii relatywnej
 4. Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska - Wybrane aspekty dojazdów do pracy w sąsiedztwie Warszawy

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24