Komitet Organizacyjny

 

przewodnicząca:
Katarzyna Cichońska dyrektor Gabinetu Prezesa,

członkowie: 
Dorota Minasz zastępca dyrektora w Gabinecie Prezesa,
Olga Świerkot-Strużewska dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
Witold Marek Woźniak dyrektor Departamentu Informacji,
Małgorzata Sołtyszewska dyrektor Departamentu Finansowo-Księgowego,

sekretarz: 
Marcin Stradomski naczelnik wydziału w Gabinecie Prezesa.

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

pts2POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE