Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne organizowały II Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 10-12 lipca 2018 r. i zainaugurował oficjalne obchody 100-lecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Ramowy program wydarzenia zawierał szereg sesji tematycznych, w tym panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej, a także sesje poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej, metodzie reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów, analizie i klasyfikacji danych, statystyce matematycznej, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej oraz problematyce danych statystycznych.


W obradach, podczas których podkreślony został wkład Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, wzięli udział przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych. Jesteśmy przekonani, że kongres był wyjątkową okazją do spotkania oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.


Pierwszy Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w 2012 r., zapisał się jako znaczące wydarzenie naukowe w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej. Tegoroczna edycja Kongresu z pewnością będzie stanowić godną kontynuację pierwszego wydarzenia. Uczestnicy kongresu podsumują sto lat obecności statystyki publicznej w życiu Polaków, jednocześnie omawiając wyzwania na przyszłość, jakie niesie ze sobą gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych na tle zjawisk cyfryzacji i globalizacji.

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24