mizzo.pl

II Kongres Statystyki Polskiej organizowany z okazji 100-lecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycznego odbędzie się 10-12 lipca 2018 r. w Warszawie. 

Kongres potrwa trzy dni. Ramowy program wydarzenia zawiera szereg sesji tematycznych, w tym panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej, a także sesje poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej, metodologii badań statystycznych, statystyce matematycznej, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce sportu i turystyki.


W obradach, podczas których podkreślony zostanie wkład Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, wezmą udział przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych. Jesteśmy przekonani, że kongres będzie wyjątkową okazją do spotkania oraz wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.


Pierwszy Kongres Statystyki Polskiej, który odbył się w 2012 r., zapisał się jako znaczące wydarzenie naukowe w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej. Tegoroczna edycja Kongresu z pewnością będzie stanowić godną kontynuację pierwszego wydarzenia. Uczestnicy kongresu podsumują sto lat obecności statystyki publicznej w życiu Polaków, jednocześnie omawiając wyzwania na przyszłość, jakie niesie ze sobą gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych na tle zjawisk cyfryzacji i globalizacji.

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS