11-07-2018

Sesja 13 / session 13

 1. Anna Szukiełojć-Bieńkuńska, Tomasz Piasecki - Problem porównywalności i interpretacji subiektywnych ocen jakości życia mierzonych przy użyciu różnych skal pomiarowych
 2. Jolanta Perek-Białas - Wskaźnik aktywnego starzenia się – doświadczenia polskie

Sesja 14 / Session 14

 1. Ralf Münnich - Recent advances in calibrationand coherent estimationand coherent estimation
 2. Tomasz Żądło - On testing hypotheses in case of small sample size
 3. Alina Jędrzejczak, Jan Kubacki - Small area estimation of income using spatio-temporal models

Sesja 15 / Session 15

 1. Piotr Zaskórski, Katarzyna Pawlak-Kołodziejska, Jacek Woźniak - Wybrane determinanty działalności przedsiębiorstw na rynku NewConnect w Polsce w aspekcie zastosowania technologii teleinformatycznych
 2. Wojciech Roszka - Syntetyczne zbiory danych w statystyce małych obszarów
 3. Maciej Nasiński, Paulina Broniatowska, Aleksandra Majchrowska - Starzenie się społeczeństwa a płace. Wykorzystanie ujednoliconych danych o wynagrodzeniach

Sesja 16 / Session 16

 1. Artur Myna - Regionalna polityka miejska ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju terenów mieszkaniowych
 2. Mariola Zalewska - Efektywność systemu ochrony zdrowia w podregionach Polski z uwzględnieniem czynnika innowacyjności
 3. Jakub Hadyński, Dagmara Kubska-Matysiak - Regionalne zróżnicowanie aktywności podmiotów publicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
 4. Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak - Analiza porównawcza regionalnych zmian w sektorowej strukturze pracujących w Polsce w latach 2010-2016
 5. Katarzyna Kopczewska - Miary koncentracji sektorowej w ujęciu regionalnym: przegląd porównawczy i ocena oparta na symulacji Monte Carlo

Sesja 17 / Session 17

 1. Iza Chmielewska, Grzegorz Dobroczek, Paweł Strzelecki - Rola badań ankietowych imigrantów w uzupełnieniu wiedzy na temat wpływu przepływów migracyjnych na rynek pracy i bilans płatniczy Polski

Sesja 18 / Session 18

 1. Oleksandr Osaulenko, Vadym Pishcheiko - Ukrainian-Polish Cooperation in the Field Transborder Statistics
 2. Marek Cierpiał-Wolan - The Polish public statistics' contribution to creation of research infrastructure for transborder area studies

Sesja 19 / Session 19

 1. Jerzy Kowaleski - Jan Długosz - polski prekursor państwoznawstwa
 2. Czesław Domański - Towarzystwo Naukowe w drodze ku Statystyce publicznej
 3. Cecylia Leszczyńska - Statystyka ludnościowa II Rzeczypospolitej: instytucje, ludzie, źródła, procesy

Sesja 20 / Session 20

 1. Mirosław Szreder - Badania reprezentacyjne w świetle nowych możliwości określanych mianem big data
 2. Jerzy Witold Wiśniewski  - Statystyczne potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa
 3. Andrzej Młodak - Wykorzystanie metody TOPSIS w ocenie efektywności kontroli ujawniania mikrodanych

Sesja 21 / Session 21

 1. Piotr Filip, Joanna Stańczak - Zmiany demograficzne w gminach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w latach 2000-2017 oraz w perspektywie do 2030 r.

Sesja 22 / Session 22

 1. Barbara Kowalczyk, Robert Wieczorkowski - Indirect questioning about sensitive features – On modified Poisson and negative binomial item count techniques
 2. Jacek Wesołowski - Neyman type allocation in domains through basics of linear algebra
 3. Wojciech Gamrot - Surveying populations when individual sampling costs are not homogenous

Sesja 23 / Session 23

 1. Jacek Kotłowski - Czy w małej otwartej gospodarce luka popytowa wpływa na inflację?
 2. Aleksandra Hałka - Obciążenie wskaźnika CPI dla Polski z tytułu substytucji
 3. Jacek Białek - Aproksymacje cenowego indeksu Fishera

Sesja 24 / Session 24

 1. Roman Zmyślony - Testowanie hipotez dotyczących struktury parametrów w modelach z blokowo symetryczną macierzą kowariancji
 2. Tomasz Górecki, Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński - Wybór zmiennych w klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych
 3. Łukasz Smaga - Testy dla dwóch prób zależnych danych funkcjonalnych

Sesja 25 / Session 25

 1. Janusz L. Wywiał - Zastosowanie mieszaniny dwóch rozkładów gamma do audytu finansowego

Sesja 26 / Session 26

 1. Józef Sobota - Aktywność Banku Centralnego w obszarze badań statystyki
 2. Iwona Markowicz, Paweł Baran, Barbara Jamnicka - System Intrastat jako źródło danych o obrocie towarowym między krajami unijnymi
 3. Dariusz Kotlewski, Mirosław Błażej - Rachunek produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej – metodologia, implementacja i wstępna interpretacja wyników

Sesja 27 / Session 27

 1. Józef Pociecha - Statystyczny obraz ziem polskich w przededniu pierwszej wojny światowej
 2. Bożena Łazowska - Współpraca GUS z Instytutem Gospodarstwa Społecznego w badaniach społecznych
 3. Agnieszka Piotrowska-Piątek, Małgorzata Sobieraj - 56 lat Urzędu Statystycznego w Kielcach – Urząd w percepcji wybranych interesariuszy

Sesja 28 / Session 28

 1. Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak - Metody redukcji obciążenia estymatorów w badaniach wykorzystujących big data
 2. Paweł Strawiński, Dorota Celińska - Łączenie danych w celu szacowania premii płacowej z tytułu ryzyka zawodowego

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24