Sesje naukowe

Przegląd sesji naukowych
planowanych podczas Kongresu

Sesja naukowa poświęcona statystyce matematycznej

Organizator sesji: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Sesja naukowa poświęcona metodzie reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów
Sesja naukowa poświęcona statystyce ludności
Sesja naukowa poświęcona statystyce społecznej
Sesja naukowa poświęcona statystyce gospodarczej
Sesja naukowa poświęcona statystyce regionalnej
Sesja naukowa poświęcona analizie i klasyfikacji danych
Sesja naukowa poświęcona danym statystycznym
Sesja naukowa poświęcona statystyce polskiej na arenie międzynarodowej i 25-leciu Statistics In Transition
Sesja naukowa poświęcona historii statystyki polskiej

Główny Urząd Statystyczny

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

pts2POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE