Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)  informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Główny Urząd  Statystyczny Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Główny Urząd  Statystyczny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 202, 00-925 Warszawa.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub do państw trzecich.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia konferencji II Kongres Statystyki Polskiej w Warszawie, tj. do 12 lipca 2019 roku lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO / krajowego organu nadzorczego/ gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konferencji II Kongres Statystyki Polskiej w Warszawie.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
  9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym jest realizowany za pośrednictwem adresu email: kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24