10-07-2018

Sesja Plenarna

Wystąpienie gościa honorowego

Sesja 2 / Session 2

 1. Misha Belkindas - "The Role and Influence of GUS and “Transition” in the International Statistical System"
 2. Jānis Lapiņš, Edmunds Vaskis - "Restart of household statistical surveys in Latvia and development of international cooperation with polish statisticians"
 3. Andrzej Ochocki - "Modernization of the household budget survey in Poland, Latvia, Lithuania and Moldova"

Sesja 3 / Session 3

 1. Viera Pacáková - "Multidimensional Statistical Analysis of Health Data as a Tool for High Information Value Added"
 2. Andrzej Sokołowski, Małgorzata Markowska - "Methodological and practical issues in rankings of regions"
 3. Sławomir Smiech, Monika Papież - "Sources of economic uncertainty in the European Union countries"

Sesja 4 / Session 4

 1. Tadeusz Borys = "Statystyka regionalna w kontekście różnych podziałów"
 2. Dominik Rozkrut - "Problemy obserwacji statystycznej i pomiaru aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w układzie regionalnym"
 3. Dominika Rogalińska - "Ku statystyce przestrzennej. Kierunki i perspektywy rozwoju badań regionalnych"
 4. Tomasz Potkański - "Problemy i doświadczenia budowy Systemu monitorowania usług publicznych (SMUP) w różnych układach przestrzennych"
 5. Dorota Wyszkowska - "Zróżnicowanie regionalne potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce"

Sesja 6 / Session 6

 1. Tomasz Józefowski, Tomasz Klimanek - "International cooperation of the Center for Small Area Estimation at the Statistical Office in Poznan and its contribution in the development of Polish statistics"
 2. Renata Bielak - "Statistics on the challenges of sustainable development"

Sesja 7 / Session 7

 1. Artur Mikulec, - "Synteza wyników kohortowych i przekrojowych tablic trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego"
 2. Grażyna Dehnel, Marek Walesiak - "Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej średnich przedsiębiorstw przemysłowych powiatów województwa wielkopolskiego w podejściu hybrydowym dla danych metrycznych oraz symbolicznych interwałowych"
 3. Katarzyna Kopczewska - "Indeks przestrzennej aglomeracji SPAG – możliwości analityczne na przykładzie danych dla Polski"

Sesja 8 / Session 8

 1. Beata Bal-Domańska, Elżbieta Stańczyk - "Zrównoważony rozwój województw w świetle badań statystycznych"
 2. Barbara Batóg, Jacek Batóg - "Statystyczna analiza regionalnej efektywności inwestycji"
 3. Marek Cierpiał-Wolan - "Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów transgranicznych  Polski, Słowacji i Ukrainy – czynniki progresji i peryferyzacji"
 4. Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów - "Zróżnicowanie województw według efektywności form aktywizacji zawodowej w latach 2008–2016"
 5. Dorota DONIEC - "Rola i znaczenie rachunków regionalnych w systemie statystycznym"

Sesja 9 / Session 9

 1. Marek Kośny - Zaradność ekonomiczna – próba definicji i modelowanie
 2. Adam Szulc - Polityka społeczna w Polsce w kontekście ubóstwa monetarnego i wielowymiarowego

Sesja 10 / Session 10

 1. Yves Tillé - "Spatially Balanced Sampling: State of the Art"
 2. Tomasz Bąk - "Spatial sampling modifed by model use"
 3. Tomasz Stachurski - "On direct and indirect median estimators in survey sampling"

Sesja 11 / Session 11

 1. Zdenek Hlavka, Marie Huskova and S. Meintanis - "Two-sample and change-point procedures based on empirical characteristic functions in higher dimension"
 2. Miroslaw Pawlak - "Nearest Neighbor Methods for Nonlinear, Regression: Time Series Data Case"

Sesja 12 / Session 12

 1. Jerzy Auksztol - Wyzwania stojące przed statystyką publiczną w zakresie pozyskiwania danych źródłowych

 

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24