Abstrakty

Abstrakty

II Kongres Statystyki Polskiej, zorganizowany w Warszawie przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, zainaugurował oficjalne obchody stulecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycznego. Tegoroczna edycja była kontynuacją Pierwszego Kongresu Statystyki Polskiej, który odbył się w 2012 r. z okazji setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 

Ramowy program Kongresu zawierał 10 sesji tematycznych. Obejmowały one zagadnienia poświęcone statystyce polskiej na arenie międzynarodowej oraz wyzwania statystyki społecznej, gospodarczej i regionalnej. Nie zabrakło również wystąpień z zakresu statystyki matematycznej, metody reprezentacyjnej i statystyki małych obszarów oraz analizy i klasyfikacji danych. Szczególne znaczenie z punktu widzenia obchodów stulecia GUS miał panel jubileuszowy dotyczący historii statystyki polskiej. 

Kongres stworzył doskonałe warunki do wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych i gospodarczych. W obradach oprócz reprezentantów polskiego środowiska naukowego udział wzięli także przedstawiciele zagranicznych instytucji i jednostek naukowych. Wydarzenie stanowiło znakomitą okazję do podsumowania stu lat funkcjonowania polskiej statystyki publicznej oraz przedyskutowania przyszłych wyzwań, związanych z zapewnianiem aktualnych informacji i dostarczaniem dowodów na potrzeby podejmowania decyzji.

 

II Kongres Statystyki Polskiej Streszczenia wystąpień - pobierz

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24