Abstrakty

Abstrakty

Osoby pragnące wziąć czynny udział w II Kongresie Statystyki Polskiej, poprzez prezentację własnego tematu podczas wybranych sesji tematycznych, proszone są o  przygotowanie abstraktu do dnia 13 maja 2018 r.   

 

 

Komitet Naukowy II Kongresu Statystyki Polskiej dokona wyboru prelegentów. Autorzy zakwalifikowanych abstraktów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prezentacji.

Zasady przygotowania abstraktu:

Abstrakt powinien zawierać: tytuł referatu, język wygłoszenia referatu oraz wskazanie przypisania do jednego z 10 bloków sesji tematycznych Kongresu:

 1. statystyka matematyczna,
 2. metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów,
 3. statystyka ludności,
 4. statystyka społeczna,
 5. statystyka gospodarcza,
 6. statystyka regionalna,
 7. analiza i klasyfikacja danych,
 8. dane statystyczne,
 9. statystyka polska na arenie międzynarodowej i 25-lecie Statistics in Transition,
 10. historia statystyki polskiej.

Abstrakt powinien zostać przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, przy użyciu czcionki Arial o wielkości 10 pkt, w treści nie przekraczającej 1 strony tekstu formatu A4 – dla każdej wersji językowej.

Abstrakt powinien odzwierciedlać treść artykułu/referatu w maksymalnej wartości informacyjnej, przy najmniejszej liczbie słów oraz uwzględniać cel prezentowanej analizy czy tematu, użyte przy badaniach materiały i metody, osiągnięte rezultaty badań oraz ich implikacje czy wnioski do dyskusji.

Abstrakt powinien podkreślać innowacyjność, jaką wprowadza temat do badań w danym obszarze.

Wskazane jest użycie słów kluczowych występujących w artykule/opracowaniu.

Szczegółowe informacje o sesjach tematycznych dostępne są tutaj

Organizatorzy przewidują wystąpienia podczas:

 • Sesji tradycyjnych
 • Sesji Speed-talk (szybkie sesje)
 • Sesji plakatowych

Ewentualne pytania dotyczące abstraktów prosimy kierować również na adres kongres_2018@stat.gov.pl.

niepodlegla logo

 

 

 

tvp info

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24